Velkommen til mprintcolor - UiBs tjeneste for mobil utskrift!

Du er nå på mprintcolor.uib.no, som skriver i tosidig, farge.

For utskrift i svart/hvitt benytt https://mprint.uib.no


Logg inn for å sende dokumenter til utskrift. Utskrifter kan hentes på alle Ricoh-maskiner med PullPrint på UiB.

Du kan også sende det du vil skrive ut som e-post til mprintcolor@uib.no. Bare vedlegg større enn 5 Kb vil bli skrevet ut. Meldingsteksten blir ikke skrevet ut. Maks størrelse på vedlegg er 50 MB. Ved første gangs bruk av e-post kan det hende du må registrere deg, du vil da få en e-post fra systemet om det.

Se mer informasjon på https://it.uib.no/Mprint. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger om mprintcolor, kontakt BRITA.


Welcome to mprintcolor - the UiB Mobile Print service!

This is mprintcolor.uib.no. Finishing will be color and double sided.

To print in black/white, please use https://mprint.uib.no


Please log in to upload documents. Print jobs may be fetched at any Ricoh printer with PullPrint at UiB.

You may also email print jobs to mprintcolor@uib.no. Only attachments over 5 Kb in size will be printed. The e-mail message will not be printed. Maximum email size limit is 50MB. First time you use the system you may have to register, according to instructions that will be sent to you by e-mail.

For more information, please see https://it.uib.no/en/Mprint. If you have questions or feedback for mprintcolor, please contact user support.

To sign in, please enter your username and password below.

Username:
Password:
Login

 

 

 

EveryonePrint 4.2.6/103 © 2003-2021 EveryonePrint A/S
All logos, brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.